Thiết kế website chuyên nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ là giao diện mà thiết kế danh mục menu cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến sự sống còn của một trang web. Hơn thế nữa nó còn ảnh hưởng